Hvad er en psykolog?

En psykolog er en person, der beskæftiger sig med psykologi. En psykolog har traditionelt set altid været forstået som en person, der arbejdet med menneskets sjæle- og åndsliv. Siden 1994 har titlen “psykolog” været en beskyttet titel, der udelukkende må benyttes af folk, der har gennemført en uddannelse som cand.psych., eller en af følgende uddannelser, der den dag i dag er blevet nedlagt: cand.pæd.psych. og mag.art. i psykologi. Det samme gælder sammensatte ord, hvor psykolog indgår – eksempelvis er børnepsykolog også en beskyttet titel.

Continue reading